Tutustuin Tampereeen yliopistollisen sairaanhoitopiirin sosiaalisen median ohjeistukseen joka löytyy https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Saannot_ja_ohjeet/Sosiaalisen_median_ohje(51946)

Huomasin kuinka esiin oli tuotu sosiaalisen median kanavat joista sairaanhoitopiirin löytää ja oli eritelty pääkäyttäjä ryhmät eri somekanaville.

Pelisääntöjen keskeinen viesti oli hyvin kirjattu ohjeiden alkuun seuraavasti:

Sairaanhoitopiirin sosiaalisen median ohjeen tarkoituksena on

  • linjata Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteet ja toimintaperiaatteet sosiaalisessa mediassa
  • opastaa työntekijöitä toimimaan sosiaalisessa mediassa työ- ja vapaa-aikanaan

Tärkeimpänä koen että nykypäivänä työyhteisöt ovat tietoisia kuinka sosiaalisessa mediassa tulee käyttäytyä työnanatajan edustajana. Juurikin kuten ohjeissa on mainittu vaikka kuinka rajaisit keskustelun pienelle porukalle voi asia levitä eteenpäin kopioituna ja jaettuna.

Ohjeistuksessa löytyy hyvin kaikki tarvittava tieto miten toimin sosiaalisessa mediassa, koen että kuva sosiaalisen median käytöstä työtehtävissä ja vapaa-ajalla kuvaa hyvin miten tulisi meidän kaikkien toimia.

Työyhteisöissä tulisi olla vastuuhenkilö tietosuoja-asioille joiden vastuulla olisi sosiaalisen median pelisääntöjen luominen yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa. Suuremmilla työnantajilla kuten sairaanhoitopiireillä on tietosuoja työryhmiä jotka laativat ohjeistukset.