lauantai, 20. heinäkuu 2019

Tehtävä 2C Sosiaalisen median pelisäännöt

Tutustuin Tampereeen yliopistollisen sairaanhoitopiirin sosiaalisen median ohjeistukseen joka löytyy https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Saannot_ja_ohjeet/Sosiaalisen_median_ohje(51946)

Huomasin kuinka esiin oli tuotu sosiaalisen median kanavat joista sairaanhoitopiirin löytää ja oli eritelty pääkäyttäjä ryhmät eri somekanaville.

Pelisääntöjen keskeinen viesti oli hyvin kirjattu ohjeiden alkuun seuraavasti:

Sairaanhoitopiirin sosiaalisen median ohjeen tarkoituksena on

  • linjata Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteet ja toimintaperiaatteet sosiaalisessa mediassa
  • opastaa työntekijöitä toimimaan sosiaalisessa mediassa työ- ja vapaa-aikanaan

Tärkeimpänä koen että nykypäivänä työyhteisöt ovat tietoisia kuinka sosiaalisessa mediassa tulee käyttäytyä työnanatajan edustajana. Juurikin kuten ohjeissa on mainittu vaikka kuinka rajaisit keskustelun pienelle porukalle voi asia levitä eteenpäin kopioituna ja jaettuna.

Ohjeistuksessa löytyy hyvin kaikki tarvittava tieto miten toimin sosiaalisessa mediassa, koen että kuva sosiaalisen median käytöstä työtehtävissä ja vapaa-ajalla kuvaa hyvin miten tulisi meidän kaikkien toimia.

Työyhteisöissä tulisi olla vastuuhenkilö tietosuoja-asioille joiden vastuulla olisi sosiaalisen median pelisääntöjen luominen yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa. Suuremmilla työnantajilla kuten sairaanhoitopiireillä on tietosuoja työryhmiä jotka laativat ohjeistukset.

maanantai, 8. heinäkuu 2019

Tehtävä 2B, Digitaalinen identiteetti

Omalla nimelläni etsiessäni löytyi Facebook ja Instagram tilit. Theseus järjestelmästä opinnäytetyöni löytyi nimelläni hakiessani.

Nimelläni löytyi myös vielä 8 vuoden jälkeen uutinen hääpäivästäni joten tässä huomaa mitä kerran on julkasitu sosiaalisessa mediassa jää sosiaaliseen mediaan.

Nimelläni löytynyneet tiedot olivat oikeita, enemmän varmasti ongelmia tuottavat ihmisille joilla on sama nimi ja sekoitetaan eri ihmiseen nimen perusteella tiedot. Väärin ymmärryksiä on varmasti sattunut saman nimisten kesken.

Kyllä sitä itsekin miettii minkälaisia kuvia julkaisee sosiaaliseen mediaan ja lasten kuvien kanssa on melkko tarkkana oltava. Väärinkäytöksiä on tullut kun kuvalla on luotu uusi profiili esim facebookin.

Varmasti jos itse olisin johtavassa asemassa tai työtehtäväni olisi erityinen. Niin välttelisin sosiaalisen median julkaisuja tai todellakin erittäin harkiten miettiä mitä julkaisee ja missä muodossa. On varmaa että lehdet yms seuraavat henkilöitö jolloin julkaisut päätyvät päivän lehtien otsikoihin ja henkilö joutuu valtaiseen ryöpytykseen, onhan näitä nähty. Mielestäni jokainen saa päättää mitä hänestä julkaistaan tietoja muiden nähtäville.

 

maanantai, 8. heinäkuu 2019

Tehtävä 2A Tietosuojakysymykset

Tässä tehtävässä tarkoitus oli etsiä oman alan tietosuojakysymyksiä käsitteleviä keskusteluja. Tässä tehtävässä tuli pohtia seuraavia asioita:

  • Millaisia seikkoja sosiaalisia verkkotyökaluja työyhteisöissä käyttävän henkilön pitäisi ottaa huomioon tietosuojan näkökulmasta
  • Mitä ovat avoimuuden ja läpinäkyvyyden edut 
  • Milloin henkilökohtaisten tietojen jakamisesta olisi hyötyä työyhteisön kannalta
  • Millaista vahinkoa voi syntyä ellei henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta huolehdita

Tietosuojakysymyksiä käsitteleviä keskusteluja en löytänyt etsinnöistä huolimatta. Paljon löytyi ohjeistuksia ja koulutuksia tietosuojakäytäntöihin liittyen sosiaali- ja terveysalalla. Turhaan ei mielestäni kouluteta tietosuojakäytännöistä. On huomioitavaa että sosiaali- ja terveysalalla on erittäin tärkeää ettei työpaikan tapahtumat kuulu työpaikan ulkopuolisille. Sosiaalisessa mediassa ei kuulu puhua mitään potilasasioita, tai edes muunnellusti tapahtumia työpäivän tapahtumista.

Työyhteisö voi pitää blogia, instagram tai facebook tiliä jolloin tulee kaikilta jotka esiintyvät julkaistuissa kuvissa olla lupa kuvien julkaisuun. On kuitenkin harkittava minkälaista sisältöä julkaisee. Sosiaali- ja terveysalalla monella on salaiset numero ja osoitetiedot joten moni ei välttämättä halua nimeään julkaistavan työpaikan kuvissa, itse koen myös että kuvani voi julkaista ilman koko nimeä.

Hyvänä esimerkkinä tällä hetkellä tietosuojan tärkeydestä ja suojauksesta on Lahden Kaupungin tietoverkkoon tehty kyberhyökkäys. Jonka vaikutukset näkyvät pitkälle syksyyn. Tässä linkki uutisen :  https://yle.fi/uutiset/3-10827423

Nyt on myös paljon käyty keskustelua onnettomuuspaikoilla kuvaamisesta ohikulkijoiden osalta. Kuinka moni omainen haluaisi nähdä omaisensa onnettomuudessa sosiaalisen median kuvissa ennen kuin saanut virallisen tiedon virallisen tahon kautta. Itse ainakin koen että on erittäin loukkaavaa kuvata onnettomuustilanteita joissa on voinut tulla esim kuolleita.

On hyvä jokaisen pohtia miten toimii sosiaalisessa mediassa työpaikan edustajana, kaikki ei ole soveliasta kommentointia tai kuvien julkaisua.

 

tiistai, 11. kesäkuu 2019

Tehtävä 1C Sosiaalisen median hyödyntäminen omalla alallani

Nykypäivänä työnantajat ja yritykset käyttävät sosiaalista mediaa enemmissä määrin työntekijöiden rekrytoimiseen ja yrityksen mainostamiseen.

Oman työnajantani Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän rekrytointi on aktivoitunut Facebookissa tuomaan esille avoimia työpaikkoja yhtymässä.(https://www.facebook.com/phhykyrekry/) ja mahdollisuuden varata rekrytointiyksikköön tapaamisaikaa facebookin kautta. Tässä on mahdollistettu näkyvyys työnajana hyvin ja yhteydenotto tapoja on monia mahdollistettu työntekijälle. Myös hyvinvointiyhtymä on aktiivinen niin instagramissa ja facebookissa sekä eri yksiköitä on luoneet omia sosiaalisen median tilejä joissa kertovat yksikön tapahtumista yms.

Palautteiden antaminen on helpottunut sosiaalisen median myötä niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Kuitenkin jokaisen tulisi miettiä mitä kirjoittaa ja miten jottei loukkaa ketään kirjoituksilla. Työntekijät ovat töihin tullessaan allekirjoittaneet tietosuoja ja salassapitovelvollisuutta koskevat lomakkeen jolloin sitoutuvat etteivät julkisesti kommentoi asioita. Olen kuitenkin joissain muissa yhteyksissä havainnut että työnantajia yms saatetaan kirjoittaa negatiiviseen sävyyn sosiaalisessa mediassa joka ei ole hyväksyttävää.

Tehy on ohjeistanut työntekijöitä sosiaalisen median käytössä, oheisesta linkistä näet miten: https://www.tehy.fi/fi/apua/tyosuhteen-alkaminen/sosiaalinen-media-ja-tyosuhde

Negatiivisena koen sen että ihmiset voivat kommentoida mitä ja miten tahtovat sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi juuri nimillä. Avoimissa facebook ryhmissä esimerkiksi näkee välillä erittäin epäasiallisia keskusteluja asioista tai tilanteista joista ei kuitenkaan todellista tiedetä. Tällöin asia tai tilanne voi saada ihan erilaisen merkityksen tai aiheuttaa tilanteen hekilöille vaikeuksia turhaan.

Sosiaalinen media niin hyvässä kuin pahassa. :)

maanantai, 3. kesäkuu 2019

Tehtävä 1b

Perehdyin tehtävässä kolmeen sosiaali- ja terveysalan yritykseen ja heidän sosiaalisen median käyttöönsä.

Jo ensisilmäyksellä päästyäni yritysten internet  sivuille huomasin eroavaisuuden, yksi yrityksistä oli ainut jolta löysin kohdan jossa oli että seuraa meitä ja linkit sivuille facebook, instagram, youtube yms. Ihmetys oli suuri koska kuvitelma tänä päivänä on että sosiaalista mediaa käytetään yritykisssä isossa osassa mainontaa.

Yksi yrityksistä toi esiin kaikkia palveluitaan eri sosiaalisen median kanavilla, toinen yrityksistä kirjoitti blogia sosiaali - ja terveysalan palveluista ja ajankohtaisuuksista sekä yritysten yksiköillä ole facebook sivustoja joissa kertoivat yksikön tapahtumista sekä kuulumisia. Nämä kaksi yritystä ovat itselleni tutuissa sosiaalisen median sivuistoissa facebook ja instaram erittäin aktiivisia.

Kolmas yritys ei sosiaalista mediaa käytä aktiivisesti kun yritin sivuostaja etsiä. Joten internet sivut ainoa tiedon ja mainonnan lähde josta yritys tulee esiin. Tämä yllätti itseni ettei sosiaalista mediaa käytetä tässä yrityksessä millään tavalla hyödyksi markkinoinnissa tai työntekijöitä etsittäessä.